Najväčší prieskum medzi mladými Slovákmi o slobode a peniazoch

Ako vidia mladí samých seba?

68%
Generácia internetu
67%
Generácia sociálnych sietí
50%
Európska generácia. Môžeme cestovať a dohodneme sa cudzími jazykmi
49%
Generácia, ktorá má príliš veľa možností na výber

Ako vnímajú mladí slobodu?

S postupujúcou dospelosťou sa viac presadzuje závislosť vnímanej (hlavne osobnej) slobody na finančnej situácii

Bez dobrej finančnej situácie je ťažké byť skutočne osobne slobodný, nedostatok peňazí zväzuje. Iba tí, čo peniaze majú, tvrdia, že peniaze so slobodou nesúvisia.

PENIAZE sú dôležitou súčasťou SLOBODY (PREDOVŠETKÝM OSOBNEJ), ale nielen ju nezaručia, MÔŽU JU Aj narušiť, ak je ich úloha preceňovaná.

76%
Sloboda a demokracia spolu úzko súvisia. Slobodu bez demokracie si nedokážem
predstaviť.
53%
Sloboda je aj ťaživá- mám toľko možností, čo urobiť so svojím životom, že neviem, čo si vybrať.
51%
Sloboda je pre mňa automatická súčasť života - proste ju máme, nijako zvlášť to nevnímam.

Po čom mladí túžia


vs.

Čoho sa mladí boja

68%
Máť šťastný vzťah, skvelého životného partnera
68%
Klimatické zmeny, extrémne počasie, prírodné katastrofy
41%
Máť dosť peňazí na normálny spokojný život
68%
Ohrozenie životného prostredia - lesy, zvieratá, voda, vzduch a pod.
41%
Máť prácu, ktorá ma baví
55%
Strata súkromia vďaka internetu, sociálnym sieťam a novým technológiám
39%
Máť zdravé a spokojné deti
50%
Samota, smútok, depresie, vnútorná neistota, nízka
sebaistota

Sloboda a peniaze

1 z 2 mladých Slovákov si myslí, že je potrebné mať dosť peňazí na dôstojný život, avšak slobodu im to nezaručí.

Tretina mladých Slovákov si uvedomuje/priznáva, že nevie hospodáriť s peniazmi

4 z 10 mladých Slovákov nikdy nezažili stav, kedy by nemali peniaze.

94%
Finančná sloboda je dôležitá
61%
Sloboda slova a voľnosť cestovania je nanič, keď nemáte dosť peňazí a času, aby ste si ich užili.
85%
Nechcem byť finančne závislý na rodičoch.
15%
Nevadí mi byť finančne závislý na rodičoch.
83%
Viem, že musím niečo urobiť pre to, aby som si užíval/a život intenzívnejšie a mal/a sa naozaj dobre.
17%
Nechce sa mi urobiť niečo (navyše) pre to, aby som si užíval/a život intenzívnejšie a mal/a sa naozaj dobre.
74%
Myslím si, že viem dobre hospodáriť s peniazmi.
26%
Myslím si, že neviem dobre hospodáriť s peniazmi.
71%
Kupujem radšej menej kvalitných vecí, aj keď napríklad drahších. Hľadám vždy tú správnu vec.
29%
Kupujem radšej veľa vecí, hoci aj menej kvalitných. Aspoň ich môžem rýchlejšie meniť
63%
Som držgroš, pri každom nákupe premýšľam a zvažujem.
38%
Som rozhadzovač, keď niečo chcem, tak za to pokojne miniem posledné peniaze.

Sloboda a práca

85%
Chcem mať radšej veľa času, hoci aj menej peňazí
15%
Chcem mať radšej veľa peňazí, hoci aj na úkor času.

37% mladých Slovákov neváha meniť prácu,
kým nenájdu takú, ktorá ich bude baviť.

Sloboda a rodina

61%
Založiť rodinu a mať deti robí ľudí slobodnejšími, pretože to znamená mať zázemie a šťastie.
39%
Rodina a deti robia ľudí menej slobodnými, pretože to znamená mať záväzky a menej času na seba.
Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia